SUPERBRUGSEN GLESBORG

 

Bestyrelsens beretning ved generalforsamlingen torsdag d. 11. august 2020

Velkommen til årets generalforsamling i Superbrugsen i Glesborg. Det er rigtig dejligt at se, at der er så mange medlemmer af Superbrugsen i Glesborg, som har lyst til at deltage i generalforsamlingen på trods af corona, og hvad det medfører. Det har været en indkaldelse med komplikationer. Første indkaldelse var til 23. april, men det måtte jo så ændres til senere på grund af coronavirus. Så valgte vi at indkalde til d. 26. maj i stedet for uden at vide med sikkerhed, om det ville være muligt på dette tidspunkt. Det var det så ikke, men endelig kunne det lykkes i aften, d. 11. august med behørig hensynstagen til reglerne for corona.

 

I er placeret, så I alle sidder med 1 m´s afstand. Der kræves 2 m 2 pr. person, vi er ca. 75 personer til generalforsamlingen, og hallen er mindst 700 m 2, så der er rigeligt med plads. Forsamlingens antal skal være under 500 personer, og det opfylder vi også. Vi er sikre på, at vi overholder de gældende regler med hensyn til corona. Der er

sprit bl.a. på bordene, og det håber vi, at I vil bruge. Husk at holde afstand hele aftenen igennem, også når mødet er slut, og I forlader hallen.

Det er ikke en forglemmelse, at der ikke er delt sange ud. Hvis vi skulle synge, så skulle afstanden mellem os være endnu større, så det må vente til næste år.

 

Jeg vil begynde med at give regnskabet for 2019 et par ord med på vejen. Andreas gennemgår regnskabet mere grundigt, når jeg er færdig med beretningen.

Regnskabet udviste ved årets slutning et større overskud, end vi havde budgetteret med. Det blev på 1.1 mio kr., og det var både uddeler og bestyrelse rigtig glade for. Jeg nævnte sidste år, at Andreas ville indøve nye rutiner, så vores svindprocent bliver så lille som muligt, og vareleveringer skulle nøje kontrolleres, så vi ikke kommer til at betale for noget, vi ikke har fået. Det var med til at få styr på nogle af vores udgiftsposter, og samtidig blev der også i den grad fokuseret på at skabe fælles ansvarsfølelse blandt personalet i Superbrugsen. Der har i allerhøjeste grad også været fokus på udvikling af personalet, bl.a. med en kursusdag for ungarbejderne, så i år er det ikke kun det faste personale, der har fået rosende ord med på vejen af vores kunder, det har ungarbejderne også. Der holdes meget nøje øje med omsætningsindekset – uge for uge og måned for måned. På opslagstavlen i personalerummet har der i lang tid været et skema, hvor der dag for dag og uge for uge er anført nøgletal for Superbrugsen og for de enkelte afdelinger. Det har også været med til at skabe kampånd og give stor fælles ansvarsfølelse for butikken, og nu kan vi se, at tiltagene er lykkedes. Sidste år sagde jeg, at ”vi har fået en dygtig uddeler og vi har et dygtigt personale, og det er også nødvendigt, for nu kan vi ligesom ikke spare os ud af det mere, nu skal der satses på omsætning”. Resultatet viser, at det er sket. Vores omsætning er steget med næsten 3 mio. kr. til lidt over 65 mio. Vi skal tilbage til 2015 for at finde så stor en omsætning.

 

Det er ikke kun vores omsætning, som er steget, vores bruttofortjeneste er fulgt med op, og da det ser ud til, at der nu er styr på udgiftsposter og lønninger, er det en meget tilfreds bestyrelse, som i aften kan aflægge beretning.

 

Jeg sagde også sidste år, at Andreas ikke var blevet valgt som uddeler, bare fordi han var her i forvejen, men fordi han var den bedste. Det synes vi som bestyrelse, at han nu har bekræftet os i.

 

Så vil jeg lige sige lidt om arbejdet i bestyrelsen i årets løb.

 

På alle vores møder får vi hver gang en orientering fra uddeleren om den økonomiske situation for Superbrugsen. I år har det været en speciel fornøjelse at følge regnskabet, fordi vi lige siden januar måned har været foran vores budget i indtjening, og det med at være foran vores budget på indtjening og omsætning har vi jo ikke været forvænt med de sidste år.

 

På vores første møde efter generalforsamlingen i maj sidste år konstituerede bestyrelsen sig, som den jo skal. Vi drøftede bl.a. også forskellige tiltag for, hvordan vi får godt fat i områdets sommergæster, og vi diskuterede muligheden for at få en bedre kameradækning af og i butikken, da der desværre sker en del tyverier i butikken.

Endelig besluttede vi, at suppleanten og souschefen kan deltage i møderne. Begge deltager uden stemmeret.

 

På vores møde i juni drøftede vi resultatet af den sidste kundetilfredshedsundersøgelse, som var helt i top. Superbrugsen var faktisk den Superbrugs i hele Danmark, som tog det største hop opad i skalaen. Det fortjener butikkens ledelse og personale en stor ros og anerkendelse for, og vi besluttede at fejre det med en omgang gratis grillpølser til vores kunder, og den dag blev der grillet ikke mindre end 60 kg pølser.

 

I oktober havde bestyrelsen sammen med butikkens ledelse en strategidag, hvor vi bl.a. besluttede at være mere aktive i samarbejdet med byens foreninger. Derfor forsøger Andreas at få en eventkalender op at stå i samarbejde med byens foreninger og grupper af borgere, og nogle fra vores bestyrelse har taget initiativet til et møde med borgerforeningen og et par politikere her fra området. Her drøftede vi bl.a. manglen på byggegrunde i byen og et muligt samarbejde om vedligeholdelse af byens offentlige arealer. Vi vil gerne være med til at skabe aktiviteter i byen og sørge for, at byen ser pæn og ordentlig ud. Der er taget kontakt til kommunen om et samarbejde om vedligeholdelse af de kommunale arealer i byen, og borgerforening og Superbrugsen vil i forening presse på for at få kommunen til at byggemodne nogle byggegrunde i byen, så der bliver bedre bosætningsmuligheder. Hvis folk fra borgerforeningen kommer og spørger jer, om I vil være med til at vedligeholde nogle arealer, så vil det være rigtig dejligt, hvis mange af jer siger ”Ja tak” til det. Vi vil jo alle sammen gerne have, at byen tager sig pæn ud. Vi er spændte på, hvad initiativerne kan udvikle sig til, men der er kun byens borgere til at udvikle og forskønne vores by.

 

På vores novembermøde i 2019 aftalte vi et budget for 2020, og her holdt vi fast i, at overskuddet bør blive på omkring 1 mio. kr., og indtil videre ser det altså ud til at holde, som jeg sagde i indledningen.

I februar fik vi installeret nye kameraer i butikken og udenfor. Det er blevet rigtig godt, så der nu er langt større mulighed for at kontrollere, om der sker et tyveri, og det er også muligt at kontrollere hvilken bil, tyven forlader butikken i. Dermed er muligheden for efterfølgende at finde ud af, hvem det er, jo blevet meget bedre. Efterhånden som det rygtes, at vi har et godt overvågningssystem, så håber vi, at antallet af tyverier af sig selv bliver begrænset.

 

Her i 2020 ramte coronaen Superbrugsen, som den har ramt alt muligt andet i Danmark. Det gik også ud over bestyrelsesarbejdet. Vi måtte dels aflyse et par af vores møder og som sagt gav det også problemer med hensyn til afholdelses af generalforsamlingen.

Andreas reagerede meget hurtigt på de forskellige problematikker, og der var hurtigt sat informationsstandere op, afstandsstrimler på gulvet og plexiglas ved kasserne. Sprit var et problem her som alle andre steder. Det var simpelthen ikke til af skaffe. Men nu er det heldigvis klaret. Der skete også hurtigt det, at personalet blev inddelt i to hold for at undgå at alle blev smittet, hvis det uheldige skulle ske. Vi har igennem hele forløbet været i tæt kontakt med og fulgt COOP´s og BA`s (Brugsforeningernes Arbejdsgivere) anvisninger.

Ellers må vi sige, at coronaen ikke er gået ud over Superbrugsens omsætning. Det er som sagt lykkedes at få både omsætning og bruttofortjeneste til at stige. Det er ikke alle butikker i Danmark, som er så heldige.

Endelig i maj måned lykkedes det at gennemføre vores bestyrelsesmøde, og her havde vi besøg af Superbrugsens revisor, hvor vi gennemgik regnskabet. Revisoren havde mange positive bemærkninger om vores regnskab, selvom vi i november 2018 havde lagt et ambitiøst buget for 2019.

 

Så lidt om fremtiden.

 

Her sidst på vinteren havde Andreas sammen med slagteren fået den gode ide, at der skulle udvides nede i slagterafdelingen. Forslaget blev præsenteret for bestyrelsen, og vi syntes også, det var en god ide: Betjeningsdisken i slagterafdelingen skulle udvides, og det kostede lige omkring 90.000 kr. Men det ser godt ud, og det er sjovere at være i slagterafdelingen, når både slagter og delikatesse har fået bedre mulighed for at kunne præsentere deres varer – og det er blevet mere spændende for kunderne at komme forbi og se alle fristelserne, så det skal nok blive tjent ind igen. I sådan en situation er det dejligt, at vi er en selvstændig butik, hvor uddeleren kan komme med sine gode ideer, bestyrelsen kan sige ”Go”, og så bliver det udført. Det er sjovere, men det kræver selvfølgelig, at vi har pengene til det.

En anden god ide, vi arbejder med for tiden, er en ændring lige efter indgangspartiet. Her er der også sagt ”Go” til et større projekt, som omfatter ændringer i indgangen til Superbrugsen, grønt- og frugtafdelingen og kasselinjen samt forområdet lige før, man går til kassen. Desuden bliver der en udgang for ”Scan og betal”, så det ikke længere er nødvendigt at gå igennem ved de almindelige kasser.

Bagerafdelingen bliver også flyttet ind bag kasserne og får et helt nyt look. Endelig bliver der en quick-kasse, og vi håber i det hele taget, at servicen over for kunderne ved kasselinjen bliver endnu bedre, end den er i dag.

 

Udenfor har vi et kloakeringsprojekt omkring bygningen med de fire forretningslokaler, som vi skal have klaret. Det bliver sat i værk, så det kan klares inden jul, og der bliver en del opgravninger lige omkring forretningerne.

 

Endelig har vi netop bestilt et nyt hegn over mod vores naboer, da det gamle hegn efterhånden ikke ser særlig pænt ud.

 

Lidt længere forude er der udgifter til ny belægning ved benzintanken for at opfylde lovkravet her, og et nyt gulv i butikken skal vi også have lavet på et tidspunkt.

 

Som I måske kan ane, så er der tale om ret store udgifter, men vi er nødt til at holde vores Superbrugs helt opdateret, så den er så indbydende som muligt for vores mange kunder.

Vi er selvfølgelig også nødt til at lovliggøre tingene som f.eks. kloakering og ny belægning ved benzinstanderne.

Derfor er det vigtigt, at vi sørger for, at Superbrugsen giver overskud, så vi har råd til de ting, vi gerne vil og skal udføre. Vi skal også have opbygget en økonomisk buffer, så vi har noget at stå imod med, hvis et eller andet ikke går lige efter vores planer.

 

Til sidst vil jeg gerne udtrykke en stor tak til personalet i dette særlige år. Tak, fordi I på trods af corona alligevel har haft overskud til at møde kunderne med imødekommenhed og været klar til at hjælpe, så vi har kunnet leve op til vores vision om, at: Vi vil være det bedste og mest inspirerende sted at handle og arbejde.

 

Der skal også lyde en stor tak til dig, Andreas for godt og veludført arbejde som uddeler i Superbrugsen i Glesborg og for de initiativer, du har søsat. Vi ved, at der har været helt særlige udfordringer med coronaen, men du har klaret det flot.

 

Endelig tak til de øvrige bestyrelsesmedlemmer for et godt og konstruktivt samarbejde i det forløbne år. Der har også i år været meget at se til, men det har også været spændende – og dejligt, at vi slutter regnskabsåret 2019 med et regnskab i plus og over forventning samt med en viden om, at regnskabsåret 2020 også tegner rigtig godt.

 

Sådan vil jeg afslutte bestyrelsens beretning for 2019 med en tak til jer alle, fordi I mødte frem til årets generalforsamling. Jeg håber, at både beretning og regnskab giver anledning til en god drøftelse bagefter

 

- og hermed vil jeg overgive beretningen til drøftelse på generalforsamlingen.