SUPERBRUGSEN GLESBORG

 

SUPERBRUGSEN GLESBORG

 

Bestyrelsens beretning ved generalforsamling fredag den 29. april 2022.

 

Velkommen til årets generalforsamling i Superbrugsen Glesborg. Det er rigtigt dejligt, at vi igen kan mødes fysisk, og at så mange er mødt frem.

Jeg vil starte med regnskabet. Andreas skal om lidt fremlægge regnskabet for 2021. Jeg vil blot sige, at det er dejligt at kunne fremlægge et så flot regnskab med et overskud på knap 2,3 mill kr. før skat, og hvor omsætningen overgår alle tidligere rekorder. Vi havde budgetteret med et overskud på 1,5 mill. kr. Vi var meget udfordret i forbindelse med budgetlægningen, da det var umuligt at vide, hvordan Coronaen udviklede sig og ville sætte sit præg på vores forretning.    

 

2021 er 3. år i træk med flotte overskud, og 3. år hvor Andreas skal aflægge regnskab. I de 3 år udgør overskuddet i alt 6,1 mill kr., hvilket er superflot. Disse gode resultater har også betydet, at vi har kunnet investere i vores forretning, så vi kan tilbyde kunder og personale en attraktive butik at handle og arbejde i.

 

Corona og den øgede aktivitet i butikken har også betydet et stort træk på vores personale. Det gælder både Andreas og ledelsen samt fra ældste til yngste medarbejder. Det har de klaret til et 13-tal (hvis det endnu findes på karakterskalaen).

 

Når jeg siger, at de har klaret det til et 13-tal, er det ikke blot bestyrelsens subjektive vurdering. Vi har 2 gange om året en kundetilfredshedsundersøgelse. I den seneste undersøgelse havde vi igen en meget høj kundetilfredshed, og den højeste vi nogensinde har haft. Kundetilfredsheden bliver målt i en NPS-score, hvor vi nåede 65. Det tal siger selvfølgelig ikke jer så meget, men jeg kan sige, at det klart er den højeste på Djursland, og at vi blandt de 229 Superbrugser i Danmark har den 14. højeste kundetilfredshed. Og på jysk – det er ikke så ringe endda. Sådan en kundetilfredshed får vi kun, fordi personalet er helt i top med service, varer på hylderne, høj kvalitet på vores varer, hvor slagter, delikatesse samt frugt og grønt, betyder meget, samt effektiv kassebetjening.

 

Udfordringen bliver nu at fastholde den høje kundetilfredshed, hvorfor der er fokus på fortsat udvikling af vores butik og medarbejdere.

Nu er det ikke sådan, at alt kun er positivt. COOP er i gang med omlægning og udvikling af nyt IT-system, COOP-one, som skal styre vareområdet, både indkøb og økonomidel. Det er ikke kun i det offentlige, at nye store IT-systemer giver problemer og bliver dyrere end beregnet. Det gør det også i private virksomheder, og også i COOP. Vi hører bare ikke så meget i pressen om sådanne problemer i private virksomheder. Problemerne gør, at vi for ofte har manglet varer på hylderne, og i juli måned var det specielt galt. Derudover skal vi selvfølgelig også betale vores del af udgifterne, som gør, at vi betaler et stort kæde- og koncernbidrag til COOP. Men – det bliver godt - når det nye IT-system er fuldt indfaset.

 

I årets løb har vi i bestyrelsen haft meget fokus på udvikling af vores butik, så vi kan fastholde den gode udvikling, som vi har gennemgået de sidste 3 år. Vi har skullet tage stilling til, om vi skal spare vores overskud op til evt. dårligere tider, eller om vi skal bruge pengene på investeringer i butikken. Vi har valgt en økonomisk politik, som vi finder mest ansvarlig, hvor vi både prioriterer sikkerhed og udvikling. Vi har besluttet, at vi som minimum skal have en kassebeholdning på 2 mill kr., så vi altid kan klare vores løbende økonomiske forpligtigelser. Derudover har vi valgt at investere en hel del i vores butik, for at sikre, at vi også fremover har en attraktiv butik at handle i. Vi har i 2020, 2021 og 2022 investeret ca. 4,5 mill kr. i butikken.

 

Af større investeringer vil jeg nævne ombygning af vores forområde med nye scan og betal sluse og bedre udnyttelse af vores kasser. Det gav også plads til en lille kiosk, så bagerområdet kan præsenteres bedre. Det har også lettet udlevering af pakker, som også er et område, der har udviklet sig meget. I 2021 investerede vi i nye Hyldeforkanter – prisskilte – hvor det for jer som kunder, er nemt at se prisen på varen og evt. rabat på varen. De nye Hyldeforkanter er også en stor lettelse for vores medarbejdere, når de skal ændre priser på varerne – og det sker jo ikke helt sjældent.

Vi stod overfor en udskiftning af vores flaskeautomater. Vi valgte en fremtidssikret løsning, hvorfor vi i år har lavet en meget stor investering i en helt nyudviklet flaskeautomat (pantstation), så vores kunder nemt kan komme af med returemballage. Det har været en kæmpesucces. Før fik vi ca. 15.000 emballager retur om ugen. Efter vi har fået den nye flaskeautomat, har vi ikke været under 60.000 returemballager pr. uge. Investeringen er selvfølgelig også foretaget, fordi vi tror at den er med til at øge kundetilstrømningen til butikken.

 

Vi har også kigget på, hvad vi kan bidrage med for at imødegå de klimaforandringer, som vi i hele verden er udsat for, og sammenholde det med, at det også er en fornuftig økonomisk investering for Superbrugsen. I 2020 investerede vi i et varmegenindvindingsanlæg, hvor vi bruger overskudsvarme fra vores kølere til at opvarme det vand, som vi bl.a. bruger meget af i vores slagter- og delikatesseafdeling. Den seneste – og store investering – foretog vi i slutningen af 2021, hvor vi investerede i solceller. Da vi traf beslutningen i forsommeren 2021, vidste vi ikke, at elpriserne ville eksplodere, så ud over en investering i klima, er det også en økonomisk fordelagtig investering, når vi – efter beregningerne – selv kan producere ca. 25% af vores strømforbrug. Vi bruger ca. 50.000 kwh pr. måned, og vores strømregning var på 570.000 kr. excl. moms og afgifter i 2021 – ca. en fordobling i forhold til 2020. Derudover har vi udskiftet vores belysning til LED, bl.a. blev vores udendørs belysning opgraderet i efteråret 2021. Udover at se på strømregningen, har det også givet en meget bedre belysning på vores parkeringsareal, som I – som kunder - har glæde af, når I skal til og fra butikken.  

I den strategi, som bestyrelsen har vedtaget, vil vi være synlige i lokalområdet og bakke op omkring lokale initiativer. I november 2021 tog dette arbejde rigtigt fart. Vi investerede i et større julebelysning på Superbrugsen. Samtidig havde 2 lokale piger fået den supergode ide, at vores skov overfor rådhusbygningen, skulle omdannes til en nisseskov. Andreas så muligheden i et kæmpeevent med indvielse af nisseskoven og tænding af julelyset på brugsen. Derfor var han hurtig til at indbyde foreninger i byen til et møde, hvor også enkelte firmaer tilsluttede sig. Det viste sig, at der var kæmpestor opbakning til at arbejde sammen om events i byen, og ideerne fløj rundt i lokalet under mødet. Når kreative og iderige personer mødes, er næsten alt muligt. Arrangementet med indvielse af nisseskoven og tænding af julelys på brugsen blev krydret med sang af Børneby Midt, salg af æbleskiver og gløgg til fordel for en klasse på skolen, som skulle på tur, julemand med godteposer til børnene, brandbiler og firmaet "Vild” med snobrød og John Frandsen med konkurrencer.

 

Det blev en kæmpesucces og med et stort fremmøde, selvom vejrguderne ikke var alt for venlige. Tusind tak til jer, som var med til at gøre dette event til en fantastisk oplevelse.

 

Andreas indbød efterfølgende alle deltagerne til evalueringsmøde, hvor alle var fast besluttet på, at dette fantastiske samarbejde omkring arrangementer og events i byen skulle fortsætte. Der blev besluttet i første omgang at satse på 4 arrangementer i 2022, hvor det første – Ren by – løb af stablen den 9. april. Det var også en stor succes med ca. 50 deltagere.

 

Næste arrangement er Sankt Hans den 23. juni, som vil blive en kæmpefest. I kan godt sætte kryds i kalenderen. Superbrugsen har sponsoreret et banner, som I nok har opdaget på Forsamlingshuset. Her kan I se datoerne for de 4 arrangementer.

Kæmpestor ros til Andreas for at tage initiativ til fælles events, og bestyrelsen er utroligt glade for og stolte af, at Superbrugsen er en del af dette fantastiske samarbejde i byen, der lever op til citatet ”sammen er vi stærke”.  

Endelig har vi også støttet op omkring etablering af padelbane og renovering af tennisbane med et lån til Nørre Djurs Hallen. Der sker så meget positivt omkring hallen, som vi også gerne vil bakke op om, og så vidt jeg har hørt, vil der også komme nyheder i Byparken. Dette område er et fantastisk sted at samles for byens borgere, hvor der er rigtigt gode muligheder for aktiviteter for børn og voksne.

Senest har vi fået en skærm op ved indgangen til frugt og grønt, hvor bl.a. arrangementer i byen – og omegnsbyer – vises.

Vi deltager også i et COOP-projekt om lokal sympati – digitalt forløb. Projektet har til formål at få nye yngre medlemmer, flere til at bruge scan og betal og flere tegninger af Primekonto. Der er måske ikke altid nok fokus på alle de fordele, som medlemskab af Superbrugsen Glesborg giver. Det gælder

 •  
 • Opsparer bonus ved køb
 • Gode tilbud på COOP-APP
 • Medlemstilbud
 • Oprette primekonto og spar yderligere penge
 • Nem og hurtig betaling med scan & betal
 •  
 • Og måske et overset område – nemlig partnerbonus, hvor det giver yderligere bonus ved køb hos partnere, som har aftale med COOP. Det gælder f.eks. pt. COOP forsikringer, OK-el, rejser med TUI og Risskov Bilferie, sommerhusophold, Synoptik og flere. Listen med partnerbonus er altid opdateret på COOP’s hjemmeside. Så jeg vil opfordre jer til at kigge der. Der kan være penge at spare inden i køber.

Hvis vi kigger lidt fremad, er 2022 jo startet utrolig turbulent med krig i Ukraine, stigende priser på varer og omkostninger. Det gør, at vi alle er under økonomisk pres, og har et mindre rådighedsbeløb til at købe for, bla. dagligvarer. Det mærker vi også i Superbrugsen, og vores omsætning i de første måneder ligger under sidste år og det budget, som vi har lagt for 2022. Heldigvis har vi taget højde for stigende købspriser på varer, specielt kød, og den hårde konkurrence mellem supermarkedskæderne i Danmark. Vi har budgetteret med et resultat, som er ca 1/3 af resultatet for 2021. Konkurrencen mellem supermarkedskæderen er eskaleret, og jeg vil betegne konkurrencen for direkte usund, når vi ser tilbud, hvor prisen er langt under indkøbsprisen.

 

Vi kan også mærke, at der ikke har været så mange i sommerhusene, som der var i 2021.

Heldigvis er Superbrugsen velkonsolideret samtidig med, at vi har en fuldstændig opdateret butik.

Vi har ikke planer om yderligere investeringer i 2022 udover nødvendige udskiftninger og vedligeholdelse. Vores ledelse og personale skal nu have ro til at koncentrere sig om driften.  

 

Vi drøfter løbende mulighederne for opstilling af el-ladestandere ved Superbrugsen. Vi er meget interesseret, men vi har ikke fundet en løsning, som vi pt. finder økonomisk forsvarlig for Superbrugsen, men området udvikles – og skal udvikles – hele tiden, så vi ser lige tiden lidt an, om der ikke kommer nye og mere attraktive muligheder. OK og COOP vil i samarbejde opstille et større antal ladestandere. Vi søgte om at komme med i den pulje, men det kom vi desværre ikke.

I 2024 – senest – skal vi have kigget på vores tankanlæg, da vi skal have foretaget en lovpligtig renovering af fliser og beton.  Vi vil også på sigt gerne have kigget på udvidelse af vores slagter- og delikatesseafdeling.

Fremtiden har vi også drøftet på en strategidag, som bestyrelse og ledelse havde den 8. januar i år. Der besluttede vi at arbejde med følgende områder:

 • Fastholde kundestrøm – vi har en stor kundestrøm – og vi skal vi være en attraktiv butik at handle i for vores kunder, så kundestrømmen kan fastholdes. Vi skal fortsat udvikle vores brug af sociale medier, gerne flere yngre medlemmer og skabe WOW-effekter
 • Synlighed – vi skal være synlige med medlemsaktiviteter og story telling (fortælle vores gode historier)
 • Samarbejde med lokalesamfundet  
 • Fokus på personale og ledelse – det er vigtigt for bestyrelsen, at vi har et attraktivt arbejdsmiljø, så vores medarbejdere har en god arbejdsplads, og derfor også vil tilvælge Superbrugsen Glesborg som arbejdsplads.
 • Prioriteringsliste til brug ved investeringer – ikke hvilke investeringer – men hvad en given investering skal påvirke for butikken og hvordan vi kan følge op på effekten af investeringen.

Afslutningsvis vil vi fra bestyrelsen sige et kæmpestort TAK til personalet for jeres store indsats i et meget travlt år med mange kunder i butikken, og hvor Corona fortsat har spøgt. Det er jer, som er med til at gøre kunderne glade og tilfredse, så de vælger at handle i vores butik.

Der skal også lyde en stor tak til dig, Andreas, for at du styrer butikken på en god og sikker måde uanset om solen skinner eller der er stormvejr. Der er altid mange bolde i luften, og du sikrer, at boldene også bliver grebet. Du sikrer udvikling af butikken og af medarbejderne, så vi er rustet til fremtiden og lever op til vores vision – vi vil være det bedste og mest inspirerende sted at handle og arbejde.

Jeg vil gerne bede forsamlingen om at rejse sig og give vores ansatte i Superbrugsen en klapsalve som tak for deres store indsats for os som kunder.

Jeg vil også sige en stor tak til de øvrige bestyrelsesmedlemmer for et godt og konstruktivt samarbejde i det forløbne år. Der har været meget at tage stilling til i løbet af året, men med jeres engagerede og positive arbejde har vi heldigvis været enige om retning for butikken og de beslutninger, som vi har taget i løbet af året.

Jeg vil hermed slutte min første beretning med en tak til jer alle, fordi I mødte frem til årets generalforsamling. Jeg håber, at både beretning og regnskab giver anledning til en god drøftelse bagefter.

 

 • og hermed vil jeg så overgive beretningen til drøftelse på generalforsamlingen

Allergener

& Ingredienser

 

Henvendelser omkring Allergener og ingredienser, kontakt venligst butikken på tlf: