SUPERBRUGSEN GLESBORG

 

Bestyrelsens beretning ved generalforsamling torsdag den 27. april 2023.
Velkommen til årets generalforsamling i Superbrugsen Glesborg. Det er dejligt at se så mange medlemmer her til generalforsamlingen.


Regnskab.
Først lidt om regnskabet, som Andreas vil fremlægge detaljeret om lidt. Vi har haft nogle flotte regnskaber for 2019, 2020 og 2021. Vi vidste godt, at driften i 2022 ville blive udfordret, og vi budgetterede med et væsentligt mindre overskud i 2022. Vi havde dog ikke taget højde for de konsekvenser det har haft, at Putin mente at Ukraine eller en del af Ukraine burde være en del af Rusland. Det har haft store økonomiske konsekvenser for vores land – og specielt dagligvareområdet. For os betyder det, at vi kommer ud af 2022 med et underskud på 2 mill. kr., hvilket selvfølgelig er meget utilfredsstillende.

 

Vi er ramt af
• Faldende omsætning
• lav salgsavance
• for store omkostninger


Det er der selvfølgelig flere forklaringer på, dels at kunderne har ændret handelsmønster, dels at vores varekøbspriser hos COOP er for høje og dels at vi har været for langsomme til at omstille butikken til de nye tider. COOP har fået indfaset det nye IT-system, COOP-one, som styrer vareområdet. Der er selvfølgelig udfordringer med et nyt stort IT-system. Det sammen med udfordringer hos COOP’s leverandører har desværre medført tomme hylder nogle gange, og andre gange har vi fået varer, som vi ikke har bestilt.


Der er dog også kommet noget godt ud af de store udfordringer, som vi har haft i 2022. Vi har finkæmmet alle vores omkostningsposter, og i 2023 laver vi besparelser på ca. 1 mill. kr. Det sker bl.a. ved optimering på energiområdet, nye forhandlinger af aftaler med firmaer, der leverer ydelser til os, kortere åbningstid og desværre også ved at skære ned på personaleområdet.

 

Solceller.
Vores solceller har heldigvis været med til at begrænse vores udgift til el i 2022. Solcellerne har produceret knap 127.000 kwh, hvoraf vi selv har brugt de 122.000 kwh. Dette har givet os en besparelse på 232.000 kr., hvilket er en forretning på 30% af investeringen den første år. Denne besparelse er også et udtryk for, at elpriserne var ekstreme høje i 2022. Da solcellernes produktion ”kun” dækker ca. 20% af vores el-forbrug, vil vi gerne have lavere el-priser, selvom det giver en længere forretning af investeringen. Indtil nu er priserne heldigvis også lavere i 2023 end de var i 2022.

 

Flaskeautomat/pantstation.
Den nye flaskeautomat, som vi indviede i januar 2022, har været et stort trækplaster. Tidligere fik vi ca. 850.000 returemballager om året. Den nye flaskeautomat tog 3,3 mill returemballager sidste år. Er det en god forretning – da vi kun administrerer emballager for Dansk Retur System? Det er faktisk en fornuftig forretning, da vi får tilskud fra Dansk Retur System for at være blandt de første butikker i Danmark, som installerede den nye type flaskeautomat samt at vi sparer bidrag til COOP. Den trækker også under til, som ikke ville være kommet til Glesborg for at handle. Vi kan dog desværre ikke opgøre, hvad de ekstra kunder betyder for vores omsætning. Men – en effekt på omsætningen har flaskeautomaten helt sikkert.

 

COOP
Det er jo ikke kun os, som er udfordret på driften. Jeg er sikker på, at I alle har hørt om, at COOP generelt er meget udfordret og kommer ud med det største underskud nogensinde. Derfor arbejdes der med at effektivisere hele COOP-koncernen, bl.a ved at skære ned fra 8 kæder til 3 kæder:

 

• COOP – førende og bæredygtige supermarkeder
• 365 Discount
• Brugsen - mest lokale nærbutik.

 

Vi ved ikke pt. hvad det vil betyde for Superbrugsen Glesborg, og vi ved heller ikke, hvornår ændringerne træder i kraft for vores butik. Medlemstilbud og -fordele bliver også ændret. Der er kommet et nyt medlemsprogram. Strategien for det nye medlemsprogram er et mere sammenhængende program med fokus på bonus. Den bonus på 1%, som vi har fået, er vurderet til at være for lille. Primekonto afløses af Fordelskonto, hvor man kan få op til 15% bonus på COOP’s egne varemærker, og man har mulighed for månedligt at skifte, hvilke varemærker man ønsker, der skal indgå i Fordelsprogrammet. Når ens indkøbsmønster ændres hen over året, kan man således også ændre hvilke varer, der skal indgå i bonusordningen på Fordelskontoen. Vi vil forsøge at klæde jer så godt på som muligt til det nye medlemsprogram via COOP’s hjemmeside, facebook, opslag i butikken, og hvis I har spørgsmål, er I altid velkomne til at spørge i butikken.

 

Kundetilfredshed.
Alle butikker i COOP, uanset om de er selvejende eller ejet af COOP, får målt kundetilfredsheden hvert år. Kundetilfredshedsmålingen, som blev offentliggjort i efteråret, var en stor glæde for os. Vi havde den 5. højeste kundetilfredshed blandt alle superbrugs- og Kwickly-butikker i hele landet. Det er vi glade for og stolte af – en stor tak til både kunder og personale. Som vi siger – vi er butikken med de bedste kunder.

 

El-ladestander.
Vi har de sidste par år undersøgt muligheden for at få el-ladestander til biler opstillet. De tilbud, som vi har fået, har vi vurderet til at være for omkostningstunge for os. Men nu er det endeligt lykkedes at indgå en god aftale med OK, som opstiller en el-ladestander ved Superbrugsen. Det er en hurtigladende stander, hvor 2 biler kan lade samtidig. Vi arbejder på at få den opstillet hurtigst muligt, men det er ikke helt enkelt. Net selskaberne skal først anvise el til ladestanderen, før den kan opstilles. Men vi er rigtigt glade for, at ladestanderen er på vej. Nærmeste fremtid. På grund af vores resultat for 2022 har vi stoppet al investering og har kun fokus på at forbedre vores drift i 2023. Vores likviditet er presset, og vi skal have oparbejdet en sund økonomi igen. Det føler vi også i bestyrelsen, at vi er godt på vej til med de beslutninger, som vi har truffet omkring effektiviseringer og besparelser. Samtidig skal vi også have hævet salgsavancen. Ledelse og medarbejdere arbejder hårdt for at nå disse mål.

 

Bestyrelsens arbejde.
Bestyrelsens arbejde har selvfølgelig været centreret omkring økonomi, men vi har også arbejdet med udgangspunkt i den strategi, som vi har vedtaget. Det gælder markedsføring, synlighed og samarbejde med lokalsamfundet. Samarbejdet omkring 4 arrangementer i byen, som startede i 2022, fortsætter. Det er ”Ren dag”, ”Sankt Hans”, ”Messe i hallen” og ”Julelystænding”. Vi støtter op omkring disse arrangementer, og støtter også lokale foreninger med diverse sponsorater. Det håber vi selvfølgelig også, at I, som kunder værdsætter, når I handler, så vi fortsat kan have en attraktiv by.

 

Vi har også holdt et kursus – Bestyrelsens roller, ansvar og pligter. Det var et udbytterigt kursus, hvor vi fik drøftet vores roller, og det ansvar og de pligter, som bestyrelsen har. Kurset har været med til at rykke os tættere sammen, og har også betydet en større fokus på eventområdet. Senest med Gourmetaften den 13. april. Jeg vil gerne takke bestyrelsen for et rigtigt godt og konstruktivt samarbejde. Det har været et svært år, men I har alle bidraget i arbejdet omkring løsning af de udfordringer, der har været i året samt med til fortsat at udvikle vores butik. Endelig skal der lyde en stor tak til personalet i Superbrugsen Glesborg. Som jeg tidligere har sagt, er I jo hjørnestenen for vores butik. Det er jeres skyld, at kunderne elsker at komme i butikken. Vi skal adskille os fra andre butikker ved god service og en indbydende butik med de rigtige varer. Kundetilfredshedsmålingen viser jo, at det har I gjort supergodt. I lever med stor travlhed og en gang imellem med kunder, som ikke taler så pænt til jer. Det kan være svært at tage det med et smil, men I er gode.

 

Også tak til dig Andreas. Det har jo været et svært år, og svære år giver væsentligt mere stress og tanker om, hvorvidt vi gør det godt nok, og om vi kan gøre det bedre. Du servicerer bestyrelsen med nødvendige oplysninger for vores arbejde, og vi to har haft mange snakke og drøftelser i løbet af året omkring vores økonom og drift. Heldigvis er vores snakke konstruktive, hvor vi forsøger sammen at finde løsninger. 2022 har stillet store krav til omstillinger og se nye muligheder. Det har du gjort rigtigt godt.

 

Med disse ord vil jeg slutte min beretning med tak til jer alle, fordi I er mødt frem til årets generalforsamling. Jeg håber, at både beretning og regnskab giver anledning til en god drøftelse bagefter. - og hermed vil jeg så overgive beretningen til drøftelse på generalforsamlingen

Allergener

& Ingredienser

 

Henvendelser omkring Allergener og ingredienser, kontakt venligst butikken på tlf: