SUPERBRUGSEN GLESBORG

 

Bestyrelsens beretning ved generalforsamling torsdag den 25. april 2024.

Velkommen til årets generalforsamling i Superbrugsen Glesborg. Det er dejligt at se så mange medlemmer her til generalforsamlingen.

 

COOP

Den 12. april kom der en – nok for os alle – overraskende offentliggørelse. OK og COOP indgår en historisk aftale, der går ud på, at OK overtager ca. halvdelen af COOP og indskyder et milliardbeløb i COOP. Handlen er godkendt på COOP’s landsrådsmøde den 19. april, og mangler nu kun konkurrencemyndighedernes godkendelse. Det er jo ingen hemmelighed, at COOP har haft det svært økonomisk de sidste par år, og aftalen fremtidssikrer COOP’s butiksnet. OK er en naturlig samarbejdspartner, da OK har tankanlæg, ladestandere og vaskehaller ved mange butikker, og derigennem arbejdet sammen med COOP i mange år. Vi ser frem til det nye samarbejde. OK indskyder så mange penge for at dække fremtidige underskud. Det gør de for at være med til at ændre COOP til at drive en sund dagligvarevirksomhed. Beslutningsprocesserne i COOP skal gøres kortere, og ved aftalen har OK sikret sig, at de har bestemmende indflydelse i den nye bestyrelse, og at aktiviteter, som ligger ud over dagligvarevirksomheden frasælges – bl.a. COOP bank.

Det er også allerede besluttet, at Superbrugsen og Kvickly ikke lægges sammen til en ny kæde, COOP, som blev lanceret sidste år. Det har vi det godt med, da vi ikke har ønsket at ændre navn fra Superbrugsen Glesborg.

Hvad betyder det for os som kunde og for Superbrugsen Glesborg. Umiddelbart ingenting. Vi er selvejende, og dermed ikke en del af handlen. Vi har en Kæde- og franchiseaftale med COOP, hvor vi betaler et beløb til dem, de leverer varer til os, og de stiller diverse ydelser til rådighed for os – f.eks. administration, markedsføring og medlemsfordele. Vi fortsætter med at drive vores butik på det høje niveau, som vi gør i dag, med fokus på vores profilområder (slagter, delikatesse, frugt & grønt samt vin) og god service.

På sigt forventer vi, at få bedre aftaler med COOP, så vi kan få en bedre indtjening til investeringer til glæde for os kunder.

 

Antal medlemmer

I 2023 har vi haft en nettotilgang af medlemmer på 33, så vi er 2.716 medlemmer ved udgangen af 2023. Som I nok alle har set og læst, har COOP i alt passeret 2 millioner medlemmer – meget imponerende.

 

Regnskab

Vanen tro – vil jeg også sige lidt om vores økonomiske situation. Efter nogle rigtige gode Corona-år ramte vi jo lavpunktet i 2022 med 2 mill. i underskud før skat.

Det siger sig selv, at det kan vi ikke leve med og heller ikke overleve med, hvis det fortsatte. Derfor har vi i bestyrelsen truffet nogle hårde beslutninger omkring besparelser, som jeg også fortalte lidt om på generalforsamlingen sidste år. Det har Andreas og personalet arbejdet seriøst med i 2023, og det har heldigvis også givet resultat, så vi i 2023 kommer ud med et overskud på godt 700.000 kr. før skat. Det er flot, når vi samtidig ser på den hårde konkurrence, der er på detailhandelsområdet. Konkurrencen gør, at den salgsavance, som vi har i COOP, er for lav, så det er omkostningerne, der er arbejdet meget med. De omkostningsposter, som vi har arbejdet med, er reduceret i størrelsesordenen 1,5 mill. kr. i forhold til 2022.

I 2023 har vi ikke foretaget investeringer. Vi har udelukkende fokuseret på at få driften tilbage på sporet, så vi kan tjene penge til kommende investeringer.

I 2021 og 2022 foretog vi 2 store investeringer for at spare udgifter og øge kundestrømmen. Det er solceller og flaskeautomat. Jeg omtalte dem også sidste år, men jeg synes, at det igen i år er værd at knytte et par kommentarer til disse 2 investeringer.

Solcellerne har i de 2 år, hvor de har været i gang, produceret 240.000 kwh og omregnet til hvad vi har sparet i køb af el, udgør det ca. 350.000 kr. Udgiften til solcellerne udgjorde i alt 764.000 kr, så det er på de 2 første år en forrentning på 46%. Vi arbejder også løbende på at reducere vores samlede el-forbrug. I 2021 brugte vi 645.000 kwh og i 2023 brugte vi 509.000 kwh, hvoraf solcellerne leverede 117.000 kwh. En reduktion på vores samlede el-forbrug på 21%, og reduktion på køb af el på 40%.

Den nye flaskeautomat er fortsat et stort trækplaster. 4,5 mill. returemballager er gået igennem automaten i 2023 – det er godt 12.000 emballager pr. dag i gennemsnit – utroligt og imponerende.

Det gør så også, at det er en fornuftig forretning. Den har bidraget med ca. 250.000 kr. til driften, som består af tilskud og håndteringsgodtgørelse fra DRS, sparet bidrag til COOP – fratrukket udgifter til vedligeholdelse og rengøring.

Den trækker også kunder til, som ikke ville være kommet til Glesborg for at handle. Vi kan dog desværre ikke opgøre, hvad de ekstra kunder betyder for vores omsætning. Men – en effekt på omsætningen har flaskeautomaten helt sikkert.  

 

El-ladestander

Et stort ønske er gået i opfyldelse. Vi har fået 2 el-ladestandere opstillet. De er kommet godt i gang, og vi forventer selvfølgelig, at kunder ser en stor fordel i at kunne lade deres bil samtidig med at de handler. Det gælder især turisterne.

 

Budget

Det godkendte budget for 2024 viser et resultat på små 500.000 kr. før skat. Det er fortsat hårde tider i dagligvarehandlen, men vi håber, at vi kan lande et bedre resultat end det budgetterede.

På grund af det dårlige resultat for 2022, var vores likviditet udfordret meget i starten af 2023. Vi kom igennem den hårde periode, men vi valgte alligevel at søge og fik bevilget udsættelse med 3 afdrag til Låneforeningen, i alt 750.000 kr. Vi har aftalt med Låneforeningen, at dette beløb afdrager vi i år sammen med vores sidste del af lånet, som er på 500.000 kr. Det er sådan, at i forbindelse med ombygningen i 2013 blev der optaget et lån i Låneforeningen på 10 mill. kr. Dette skulle afdrages over 10 år – altså 1 mill. pr. år. Ved udgangen af 2024 har vi afdraget restgælden, og det giver os meget bedre muligheder for at styrke vores likviditet fra og med 2025, så der bliver bedre muligheder for at investere i nye tiltag.    

 

Sker der noget nyt i år

Nu er vi på den anden side af det dårlige resultat for 2022, så nu åbner vi lidt op for at investere igen.

Efter sommerferien får vi 6 scan selv kasser – som erstatning for 1 kasse og nuværende scan og betal sluse. De steder, hvor man har scan selv kasser, bliver op imod 50% af salget betalt den vej. Det skal vi og I selvfølgelig lige vænne os til, men personalet vil være klar til at hjælpe, og det er fremtiden.

I efteråret må vores tankanlæg lukke ned kortvarigt, da vi skal have ny fast bund ved tankanlægget. Det er ikke tilladt at have SF-sten længere. Der skal være fast støbt bund, og lovgivningsmæssigt skal det ske inden udgangen af 2024.  

 

Bestyrelsens arbejde

Som I kan høre, har en stor del af bestyrelsens arbejder været centreret omkring vores økonomiske situation.

Vi havde planlagt en strategidag i januar måned, men den måtte vi desværre aflyse på grund af for mange afbud til dagen. Det gør, at vi fortsat løbende arbejder med udgangspunkt i den strategi, som vi vedtog i 2022. Det er hele tiden en vurdering af, om der er områder, vi skal opprioritere og arbejde mere med, og om der er områder, som vi kan nedprioritere.

I vores strategi har vi 4 hovedoverskrifter, som er

  • Fastholde kundestrøm
  • Synlighed
  • Lokalsamfundet
  • Fokus på personale og ledelse

 

Vigtige punkter, som bestyrelse, Andreas og medarbejderne arbejder løbende med. Et af de områder, som vi har udviklet meget, er vores brug af digitale løsninger/markedsføring, særligt facebook.

 

Vores samarbejde med lokalsamfundet har højprioritet, og vi støtter løbende de arrangementer og foreninger, der er i byen og nærmeste omegn. Det er bl.a. et af de steder, hvor vi adskiller os fra andre detailforretninger. Så når I handler i Superbrugsen, støtter I også lokalområdet. Husk det.

 

Vi arbejder hele tiden på at optimere vores butik og drift, og vi satser meget på vores profilområder - slagter/delikatesse, frugt og grønt samt vin. Det er områder, der skal gøre, at kunderne tilvælger os.

Fokus på personale og ledelse omhandler - udover udvikling af personale og ledelse - også gode arbejdsforhold, som er vigtige for os. Det skal være attraktivt at arbejde i

 

Superbrugsen Glesborg. Vores beliggenhed er udfordrende for at tiltrække de rigtige kompetencer.

Planlægning af events er også et af bestyrelsens arbejdsområder. Vi har lige for 14 dage siden haft en fantastisk gourmet aften med 25 stande med smagsprøver mv. Der deltog ca. 130 i arrangementet.

 

Blomstermarked bliver fredag efter Kristi Himmelfarts dag.

 

Vi har fået en fantastisk mulighed for at deltage i livsstilsmesse i Schmidthuset i Grenaa i slutningen af september. Som udgangspunkt er det forretninger i Grenaa, som kan udstille ved messen, men vi er blevet vurderet til at være en del af Grenaa. Og – det er vi da glade for.

Den årlige julelystænding bliver lørdag den 16. november med optog og musik. Samtidig ophænges julesokker og brugsen omdøber vi til ”Julebrugsen”, hvor brugsen pyntes op.

 

Et nyt tiltag er også, at Lotte binder blomsterbuketter ved særlige lejligheder og højtider.

Afslutningsvis vil jeg gerne takke bestyrelsen for et rigtigt godt og konstruktivt samarbejde. Det har igen været et svært år, men I har alle bidraget i arbejdet omkring løsning af de udfordringer, der har været i året samt med til fortsat at udvikle vores butik, så vi er kommet i den rigtige retning igen.  

En stor tak til personalet i Superbrugsen Glesborg. Som jeg tidligere har sagt, er I jo hjørnestenen for vores butik. I er med til at gøre, at kunderne elsker at komme i butikken. Vi skal adskille os fra andre butikker ved god service og en indbydende butik med de rigtige varer.

 

Også en stor tak til dig Andreas. Du har arbejdet loyalt med udgangspunkt i de beslutninger, som bestyrelsen har truffet. Du er kommet med oplæg til bestyrelsesmøderne der gør, at vi har et kvalificeret grundlag til at træffe beslutninger. Selvom det har været et hårdt år, og der har været besparelser på personaleområdet, har du sikret en god stemning i medarbejdergruppen. Vi 2 har haft en del møder og snakke igennem året. Heldigvis er vi ikke enige om alt, men det er altid konstruktive snakke vi har, hvor vi finder løsninger/forslag til løsninger sammen.

 

Med disse ord vil jeg slutte min beretning med tak til jer alle, fordi I er mødt frem til årets generalforsamling. Jeg håber, at både beretning og regnskab giver anledning til en god drøftelse bagefter.

  • og hermed vil jeg så overgive beretningen til drøftelse på generalforsamlingen

Allergener

& Ingredienser

 

Henvendelser omkring Allergener og ingredienser, kontakt venligst butikken på tlf: