SUPERBRUGSEN GLESBORG

 

Bestyrelsens beretning ved generalforsamlingen torsdag d. 22. april 2021

 

Velkommen til årets generalforsamling i Superbrugsen i Glesborg. En noget anderledes og speciel generalforsamling. Sidste års generalforsamling var også lidt anderledes med det spredte fremmøde i hallen, og her vedtog vi en ændring i vedtægterne, så det ville være muligt at lave en digital løsning for generalforsamlingen, hvis det blev nødvendigt. Det blev det, så derfor bliver det i år en generalforsamling online i stedet for, at vi alle kan være i et mødelokale. Der er i øvrigt givet en generel undtagelse fra foreningers vedtægter, så man alle steder kan mødes digitalt, selvom det ikke står i vedtægterne.

 

Vi er i bestyrelsen glade for, at mange af jer har taget udfordringen op og har tilmeldt jer digitalt, selvom vi hellere ville have været sammen med jer i hallen eller i forsamlingshuset. Vi kan ikke se eller høre jer, men I kan se og høre bestyrelsen. I kan ikke se og høre hinanden, og har I kommentarer, spørgsmål eller forslag til os, så skal I skrive dem som en sms, så vil vi læse dem op og bagefter besvare dem. På den måde håber vi her fra bestyrelsen, at vi får en god generalforsamling, og vi bestræber os på at være færdige lidt før kl. 20.

Godkendelse af beretning og regnskab foregår på den måde, at dirigenten spørger, om der er nogle, som stemmer imod, og hvis der derefter ikke kommer sms-er ind på vores mobiltelefon, 51 15 07 18, så er beretning og regnskab godkendt.

Hvis vi skal stemme om personer, skal vi bruge et afstemningsmodul, men det vender jeg tilbage til, hvis det bliver nødvendigt.

 

Jeg vil begynde med at give regnskabet for 2020 et par ord med på vejen. Andreas gennemgår det mere grundigt, når jeg er færdig med beretningen. Regnskabet viste ved årets slutning et resultat på 2.1 mio. kroner efter skat. Det er et resultat, som både uddeler og bestyrelse er særdeles meget tilfredse med. Vi lavede i november 2019 et ambitiøst budget med et forventet resultat på ca. 1 mio. kr., og det blev så cirka dobbelt så stort. Noget af det skyldes selvfølgelig coronaen, der jo ikke har ramt Superbrugsen på samme måde som mange andre handlende. Det er vi godt klar over, men meget af det skyldes også dygtig og fremsynet ledelse af butikken og loyale og meget dygtige medarbejdere i butikken. Den fælles arbejdsånd og ansvarsfølelse, der er forsøgt skabt i butikken, er slået igennem fuldt ud, og de forskellige tiltag (nye rutiner, forskellige kontroller, fokus på udvikling af personale m. m.), der er lavet de sidste par år, de virker. Vi har også fået megen ros for vores ændringer i butikken, så vi tror, vi har ramt noget rigtigt med de ændringer, der er foretaget.

Sidste år sagde jeg, at vores omsætning var steget med 3 mio. kr., og vi skulle helt tilbage til 2015 for at finde et år med større omsætning. I 2020 er omsætningen steget med ca. 10 mio. kr. til godt og vel 75. mio. kr., og så vidt jeg kan finde ud af, så er det både omsætningsrekord og rekord i omsætningsstigning fra et år til det næste. Det er rigtig flot!

 

Avancen er fulgt med op, og der er styr på udgiftsposter og lønninger, så det er en særdeles tilfreds bestyrelse, som i aften kan aflægge beretning for vores Superbrugs.

 

 

Først lidt om arbejdet i årets løb.

 

Vi får som sædvanlig en orientering om økonomien på hvert bestyrelsesmøde, og det har i år hver gang været en fornøjelse at lytte til Andreas´s fremlægning af de månedlige regnskaber på vores møder. Det har altid været positivt og altid bedre end budget og bedre end sidste år på samme tid.

 

De ændringer, som jeg bebudede i og uden for butikken i beretningen sidste år, er blevet gennemført: det indkøbte hegn er blevet sat op af håndboldklubben, træerne omkring p-pladsen bliver beskåret, så de ikke hænger ud over bilerne, og vi nu færdige med at forbedre og lovliggøre vores kloakeringssystem, så vi også er klar til de sandsynligvis kommende store regnskyl.

 

Inde i butikken har vi arbejdet med: ny kasselinje med ”Scan og betal”-udgang, som betyder, at Scan og betal er gået fra 1,8% til 6% af alle handler, og nyt look til bagerafdelingen med egen kasse og quickkasse. Med de nye kasser er Superbrugsen fremtidssikret til de næste ændringer i Coop.

Der er lavet et nyt nonfoodunivers, hvor produkterne præsenterer sig meget bedre end før.

Uden for det synlige butiksområde er der installeret et varmegenindvindingsanlæg, som genbruger varmen fra vores mange kølere og frysere i butikken, så vi får nedsat vores varmeudgifter.

 

Der blev i løbet af efteråret lavet en landsbyfilm om Glesborg, og her er Superbrugsen også fint repræsenteret. Filmen kan ses på facebook under ”aktive borgere i Glesborg”.

 

Vi tog sidste år initiativ til møder med Borgerforeningen og herunder et møde med et par lokale politikere, Hans Fisker og Rikke Jørgensen, for at snakke om udvikling og især om nye byggegrunde, da vi mangler byggegrunde i Glesborg. Der er nu sendt et brev til Kommunalbestyrelsen, hvor vi påpeger manglen på byggegrunde i Glesborg. Vi gør også opmærksom på, at da Glesborg er et område, hvor folk gerne vil bosætte sig, så vil det være en god ide, at kommunen gør nogle byggegrunde klar til salg her, hvis man skal trække flere indbyggere til kommunen.

 

Sammen med borgerforeningen forestod vi også indvielsen af det nye stisystem i skoven over for det tidligere rådhus.

 

Superbrugsen bliver hvert år målt på kundetilfredshed (NPS-score) og miljø- og trivselsmålinger (MTU), og igen i år fik Superbrugsen meget flotte resultater i begge målinger. Det – og flere andre faktorer - var med til, at Superbrugsen Glesborg blev kåret som Årets Butik i sit område, dvs. blandt alle A-butikker fra Hedensted i syd til Sindal i nord, altså blandt næsten 60 butikker. Det er rigtig stort at blive kåret som Årets Butik, og glæden blandt uddeler og butikkens øvrige ansatte samt bestyrelse var da også stor. Salgsrådgiver Ole Laursen stod for overrækkelsen af vores nye værdighed. Han begrundede valget ud fra målinger på forskellige parametre så som drift, ledelseskvalitet, trivsel, kundetilfredshed og om de ansatte vil anbefale arbejdspladsen over for andre, og så spillede det også ind, at Superbrugsens bestyrelse er i stand til at lave en strategi for Superbrugsen, holde fast i den og få den gennemført.

Det var en stor dag i Superbrugsen!

 

Så lidt om fremtiden.

 

Noget af det første, der kommer til at ske i butikken, er, at der bliver monteret nye elektroniske hyldeforkanter i maj måned. Det er en del af moderniseringen af coop-butikker, og med dem bliver der tale om nogle arbejdsbesparende processer i forbindelse med vores vareleverancer. Det er en investering på ca. 500.000 kr. Det er mange penge, men det er med til, at vores butik hele tiden er opdateret og moderne, så vi kan følge med i de mange nye krav, der stilles til en butik i dag både fra leverandører og kunder – og i dette tilfælde giver det faktisk personalet mere tid til kunderne i stedet for at bruge tiden på administration.

 

Vi har i bestyrelsen lavet en investeringsoversigt, så vi hele tiden holder øje med, at der er ting, som skal holdes vedlige ved siden af nye investeringer.

Her har vi bl.a. drøftet, om vi skal investere i en bedre belysning på p-pladsen og flytte nogle af lysstanderne, så de ikke bliver påkørt. Det er en stor investering, men med nye lamper med LED-lys bliver der en besparelse på eludgiften. I den forbindelse har vi også drøftet muligheden for at installere et par el-standere til opladning af elbiler og har fået et par tilbud hjem, ligesom vi har drøftet en investering i et solcelleanlæg på taget af Superbrugsen. Vi har også her fået et par tilbud hjem, men vi er endnu ikke helt afklaret om det investeringsprojekt. Det er en meget stor investering – i omegnen af 700.000 kr., men investeringen skulle tjene sig ind igen i løbet af ca. 11 år, og derefter giver det overskud til Superbrugsen, og så vil anlægget forøvrigt give Superbrugsen en grøn profil.

Lidt længere ude i fremtiden får vi udgifter til en lovpligtig renovering af fliser og beton ved OK-anlægget, og i den forbindelse bør tankanlægget måske også udskiftes. Vi har et gulv i butikken, som er meget slidt, og det skal på et tidspunkt brydes op, og der skal lægges helt nyt gulv. Det er selvsagt en større omgang.

Som I vist alle er klar over, har vi en rigtig god slagterafdeling, og for at de også i fremtiden kan levere de produkter, som kunderne efterspørger, og i den kvalitet, slagterafdelingen gerne vil producere dem, så bliver det helt sikkert også nødvendigt med en udvidelse og modernisering her.

 

I kan høre, at det er meget nødvendigt, at Superbrugsen giver overskud, så vi hele tiden kan sørge for en opdateret og moderne butik til vores mange kunder og til de ting, vi gerne vil og skal udføre. Derfor glæder vi os over, at det nu ser ud til, at vi får nogle år med god økonomi og omsætningsfremgang, og hvor der er styr på vores udgifter, så vi kan konsolidere vores økonomi og tage fat på nogle af de mange økonomiske opgaver, der ligger forude.

 

Her vil jeg slutte med at sige en stor tak til personalet for godt arbejde i endnu et særligt år med corona. Tak for jeres indsats for at gøre Superbrugsen til Årets Butik og tak, fordi I på trods af corona alligevel har haft overskud til at møde kunderne med stor hjælpsomhed, så vi igen har kunnet leve op til vores vision om, at: Vi vil være det bedste og mest inspirerende sted at handle og arbejde.

 

Der skal ikke mindst lyde en stor tak til dig, Andreas for godt og veludført arbejde som uddeler i Superbrugsen i Glesborg og for de initiativer, du har søsat og for den korpsånd, du har fremmet blandt personalet i Superbrugsen. Vi er stolte af dit arbejde og forstår godt, at Superbrugsen blev valgt til Årets Butik.  Igen i år har der været helt særlige udfordringer med coronaen, men du har klaret det flot, og du har været god til at følge op på tingene. Det var for øvrigt dejligt, at du her i påsken havde ansat folk fra Securitas til at holde styr på antallet af kunder i butikken, så personalet kunne koncentrere sig om betjeningen af kunderne. Vi tror, det har givet Superbrugsens kunder en form for tryghed her i coronatiden.

 

Endelig tak til de øvrige bestyrelsesmedlemmer for et godt og konstruktivt samarbejde i år, og i det hele taget i de år, jeg har været formand. Det her er min sidste beretning som formand for bestyrelsen for Superbrugsen i Glesborg, da jeg træder ud af bestyrelsen her efter generalforsamlingen, og det har igen været et år, hvor der har været nok at tage stilling til, men det har også været spændende – og dejligt, at vi slutter regnskabsåret 2020 med et regnskab i stort plus og langt over forventning samt med en viden om, at regnskabsåret 2021 også tegner rigtig godt.

 

Sådan vil jeg afslutte bestyrelsens beretning for 2020 med en tak til alle jer, som har deltaget i generalforsamling via jeres computer eller smartphone. Jeg håber, I tager godt imod både beretning og regnskab, og hvis I har nogle spørgsmål eller kommentarer, så husk at sende dem til os på sms,  

 

- og hermed vil jeg overgive beretningen til drøftelse på generalforsamlingenamlingen.